velkommen    |    fransk kommunikation    |    oversættelse    |    media & produktion    |    frantz dupuis   |    kontakt   

 

OVERSÆTTELSESPROCESSEN

Mange fejl i oversættelsesarbejde opstår på grund af et manglende eller svagt led i processen: Forkert valg af ressourcer, manglende information, dårlig kommunikation...


Ved at overveje følgende spørgsmål kan du identificere nogle kritiske led i processen og undgå den slags fejl.BAGGRUND FOR OVERSÆTTELSEN


Hvorfor skal teksten egentlig oversættes?

Hvad er formålet med oversættelsen? Dette spørgsmål er ikke altid nemt at besvare, og derfor springer man det tit over. Det kan være at den tekst, vi har bestemt skulle oversættes, er blevet skrevet til et andet formål eller en anden målgruppe, og ikke svarer til det kommunikationsbehov vi har over for den aktuelle målgruppe.


Hvem er målgruppen?

Det er en god idé at definere flere karakteristika for målgruppen end sproget alene. Geografiske områder inden for sprogområdet er også relevant (f.eks. anvendes fransk i Frankrig, Schweiz, Belgien, Canada, Burkina Faso...). Andre aspekter såsom sprogligt niveau og stil skal også tilpasses målgruppen.


Hvad er mediet?

Det medie, i hvilket teksten bliver brugt, er også afgørende for valget af oversætter og for oversætterens valg af stil, form og værktøjer.


Hvordan hænger oversættelsesopgaven sammen med de andre faser i processen?

En oversættelse er aldrig en enkeltstående opgave. Den indgår altid i en bredere proces, der sætter krav til koordinering. Starten er ofte den kreative proces - som sjældent er færdig til tiden. Du bør derfor sikre dig en tidsplan, der tillader eventuel satskorrektur og sproglig kontrol i den endelige form. Tjek de tekniske krav, såsom hvordan du leverer teksten til din oversætter, i hvilken form du skal have oversættelsen leveret etc. Det er tit en god idé at sætte oversætteren i kontakt med dem, der skal arbejde videre med teksten, så de sammen kan afklare eventuelle tekniske spørgsmål og korrekturgange.

SELVE OVERSÆTTELSE


Vælg af oversætter er afgørende

Oversætteren skal som regel have målsproget som modersmål og være i daglig kontakt med målgruppen (sprog, kultur og hvad der er aktuelt). Det er optimalt at hun/han har kendskab til netop det faglige område, som teksten omhandler.


Oversætteren skal have de bedste arbejdsbetingelser

Sørg for at give oversætteren al relevant baggrundsinformation. Giv os adgang til den nødvendige viden om afsenderen og målgruppen ved at sende referencemateriale, terminologilister, style guides, skabeloner osv., og sæt os i kontakt med dine lokale forbindelser (distributører, samarbejdspartnere, kunder mv.). De bedste kvalifikationer er ikke nok, vi har brug for at sætte os i dit behov, dit produkt og din terminologi,for at kunne levere et godt resultat.


Opfølgning er også vigtig

Motivation er afgørende for oversætteren. God briefing og baggrundsinformation er med til at gøre oversættelsesarbejde mere spændende. Ligeledes er det vigtigt, at oversætteren kan identificere sig med det endelige resultat. Send os den færdige brochure eller bog, adressen til den ny hjemmeside osv., så vi kan se det færdige resultat. Det letter begge parter, når næste opgave skal løses. Konstruktiv kritik er også vigtig: Husk at melde tilbage til os med de reaktioner, der har været hos målgruppen (også når de er gode!). Informer os gerne om dine/virksomhedens nye tiltag så vi kan forberede os i god tid til nye opgaver.INDEN NÆSTE OVERSÆTTELSE


Husk at planlægge oversættelsen i god tid og tag hensyn til den i alle udviklingsfaser, når dit produkt dokumenteres undervejs, når kommunikationen planlægges osv.

Et produkt er aldrig bedre end den måde det bliver beskrevet og præsenteret på, og det er ofte en god idé at overveje eventuelle oversættelsesbehov, ressourcer og opgaver fra starten af et projekt.


TextNet - Ådalsvej 9 - DK-2720 Vanløse - (+45) 22 16 30 40 - fd@textnet.dk

VI TILBYDER:

  1. Professionelle oversættere - med det relevante sprog som modersmål og den nødvendige erfaring og kendskab til fagområdet.

  2. Koordinering og styring - af ressourcerne for at sikre en effektiv proces til det færdige produkt er klart.  

  3. Korrektur og redigering - vores redaktører og korrekturlæsere kan vurdere, kvalitetssikre og evt. revidere og tilpasse tekster til udenlandske markeder.

  4. Terminologistyring - vi rådgiver indenfor anvendelse og styring af terminologien.

  5. Rådgivning - vi hjælper med at kortlægge de sproglige ressourcer I har brug for og at rekruttere de rigtige oversættere og specialister. 

> EKSEMPLERshapeimage_5_link_0